برای یک ایران آزاد
مرور دسته ها

اجتماعی

بازنشستگان کارگری و تامین هزینه های کمرشکن زندگی

بازنشستگان کارگری از تامین هزینه‌های کمرشکن زندگی ناتوان هستند. آنها به خاطر کهولت سن در بسیاری مواقع از پیدا کردن کار دیگری برای جبران بی‌پولی نیز معذورند. فریبرز شادان باتوجه به تورم روز افزون در چرخه اقتصاد حکومت ولایت فقیه و بحران های…
بیشتر بخوانید...

از خاکستر ۱۶ آذر، نسلی نو شعله می‌کشد

از خاکستر ۱۶ آذر، شاهد برخاستن نسلی نو هستیم؛ نسلی که خطاب به خلافت اسلامی! می‌گوید که فرزند کارگران است. علی جوینی این روزها شاهد شکوفایی جنبش دانشجویی در دانشگاههای میهن هستیم. دانشجویان آگاه و مبارز، خود را فرزندان کارگران زحمتکش…
بیشتر بخوانید...

پاسدار نقدی؛ و روایتی! درباره کوروش

پاسدار نقدی می‌گوید کوروش وجود نداشته است. آیا او تاریخ‌دان است؟ آیا او مطالعات تاریخی دارد؟ یا شاید هم اصرار دارد نادانی خود را برجسته کند. فریبرز شادان ضرب المثلی هست که در فرهنگ مردم ایران برای نشان دادن ماهیت افراد به خوبی از آن…
بیشتر بخوانید...

اعتراضات و تحصنهای اخیر کارگران در اهواز و شوش؛ اتحاد رمز پیروزی

اعتراضات و تحصنهای اخیر کارگران در اهواز و شوش حکایت از تولد عنصری جدید در عرصه خیزشهای مردم ایران و کارگران زحمتکش داشت؛ اتحاد! همان چیزی که رژیم را به وحشت انداخته است. نمایشی از همبستگی و بروز احساسات و عواطف انقلابی توده های مردم نسبت…
بیشتر بخوانید...

خلیفه کذاب؛ و درس صداقت و امانت و مردم داری

خلیفه کذاب در درس «خارج» حدیثی را دستمایه می‌کند تا با اتکا بر آن تمام آنچه توسط نظام ولایت فقیه نقض شده است را به‌مثابه یک توصیه اخلاقی عرضه کند. فریبرز شادان مردم ما نزدیک به چهل سال است که حکومت دینی خلیفه جهل و جنایت را تجربه کرده…
بیشتر بخوانید...

دانشگاه همچنان سنگر آزادی است

سنگر آزادی نامی‌ست زیبنده برای دانشگاه زیرا دانشگاه همواره سهم خود را به‌جنبش‌های رهایی بخش و انقلابی ادا کرده است. از مقاومت فرانسه تا مقاومت‌های پس از کودتای ۲۸ مرداد، و روز جاودانه ۱۶ آذر. علی جوینی بیاد دانشجویان شهید ۱۶ آذر که در…
بیشتر بخوانید...

«ملی پوشان» معتاد؛ روایت نیما نکیسا از اعتیاد بازیکنان «تیم ملی» فوتبال

«ملی پوشان» معتاد، پدیده‌ای‌ست که در کنار سایر فعالیت‌های خلافت اسلامی! فروپاشی جامعه ایران را نشانه گرفته است. آنچنان که به نظر می‌رسد هدف این است که موجودیت یک جامعه در همه‌ی ابعاد آن مورد تعرض و نابودی قرار بگیرد. «ملی پوشان» معتاد؛…
بیشتر بخوانید...

شیادی و دروغگویی؛ فرهنگ کثیف ارتجاع

شیادی و دروغگویی اگر برای عامه مردم یک ضد ارزش است برای نظام ولایت فقیه خود ارزش است. فریبرز شادان نزدیک به ۴۰ سال است که مردم ایران فرهنگ کثیف و دروغگویی و شیادی حکومت آخوندی را از نزدیک شنیده و دیده و لمس کرده اند و کمتر در تاریخ…
بیشتر بخوانید...

رقص محلی و فرهنگ ارتجاعی؛ عظما علیه سنت های مردمی

رقص محلی از نظر خامنه‌ای، جایز نیست! این اظهار نظر خامنه‌ای البته کسی را متعجب نکرد، زیرا این نظام با سنت‌های جامعه در تضاد است. فریبرز شادان درحالیکه جامعه و مردم ایران تحت سخت ترین شرایط زیر حاکمیت سیاه عظما رمقی برای آنها نمانده و…
بیشتر بخوانید...

بیداد فقر در حاکمیت سیاه ولایت فقیه

فقر در حاکمیت سیاه ولایت فقیه بیداد می‌کند. برخلاف آنچه کارشناسان حکومتی می‌کوشند تا نشان دهند که می‌توان راه برون رفتی برای خروج جامعه از فقر یافت اما واقعیت آن است که نخستین قدم برای مبارزه با فقر کنار زدن علت اصلی آن یعنی نظام ولایت فقیه…
بیشتر بخوانید...