برای یک ایران آزاد

در باره ما

ایران آزادی برای ترویج آزادی، برابری، دموکراسی، حقوق بشر و سکولاریسم فعالیت می‌کند.

ایران آزادی می‌کوشد تا صدای سرکوب شدگان باشد؛ کارگران، دانشجویان، معلمان، بیکاران، غارت‌شدگان، کارتن خوابها، و ملتی که برای به‌دست‌ آوردن آزادی، برابری و حقوق بشر مبارزه می‌کند.

ایران آزادی در مسیر تحقق این اهداف به ارائه‌ی تحلیل و انتشار اخبار می‌پردازد.

شما می‌توانید برای هر نوع همکاری با ما تماس بگیرید؛ از نوشته‌های شما، اخبار ارسالی‌تان، عکس‌هایی که تهیه می‌کنید یا ویدئوهایی که ثبت می‌کنید استقبال می‌کنیم. بکوشید تا ایران آزادی را هرچه بیشتر آینه خود کنید.

       

با ما در تماس باشید