بازداشت و انتقال مهراب حسن پور به زندان ارومیه

بازداشت و انتقال مهراب حسن پور به زندان ارومیه
مهراب حسن پور شهروند اهل ارومیه حدود سه هفته قبل توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. وی روز گذشته با پایان مراحل بازجویی از بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در ارومیه به زندان این شهر منتقل شده است.

طبق اخبار دریافتی، مهراب حسن پور شهروند اهل ارومیه روز پنجشنبه ۲۳ آبان ماه ۱۳۹۸، با پایان مراحل بازجویی به زندان این شهر منتقل شد.

مهراب حسن پور حدود ۳ هفته قبل توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در ارومیه منتقل شده بود.
اتهام مطروحه علیه آقای حسن پور “عضویت در یکی از یکی از احزاب اپوزیسیون” عنوان شده است.

تا لحظه تنظیم این گزارش از مصادیق اتهامات مطروحه در خصوص این متهم سیاسی اطلاعی در دست نیست.

مهراب حسن پور هم اکنون در بند ۳-۴ عمومی زندان ارومیه به سر میبرد.

نظر بدهید

Your email address will not be published.