بیانیه‌ای «تریبون آزاد وکلا» در محکومیت بازداشت وکیل دادگستری محمد رضا فقیهی

بیانیه‌ای «تریبون آزاد وکلا» در محکومیت بازداشت وکیل دادگستری محمد رضا فقیهی
تریبون آزاد وکلا با انتشار بیانیه ای بازداشت محمدرضا فقیهی وکیل دادگستری در ایران و وکیل پرونده آقای عباس لسانی فعال سرشناس آذربایجانی را محکوم کرده و نوشته است: «قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران که ریاست آن مستقیما از طرف رهبر بر این نهاد مجری قانون منصوب می گردد، در برخورد با متهمین سیاسی و عقیدتی کاملا با قانون بیگانه است. در این ساختار ناهنجار،قضات منصوب شعب دادگاههای غیر قانونی انقلاب نیز نقشی جز امضای احکام توصیه شده از طرف نهادهای امنیتی علیه متهمین سیاسی و عقیدتی ندارند. در این میان وکلای دادگستری مدافع حقوق بشر در دفاع از موکلین خود صلیب خود را بر دوش می کشند و پای در دادگاه های انقلاب می گذارند.

بخشهای از این بیانیه را در ادامه می‌آید:

محمدرضا فقیهی، وکیل دادگستری بازداشت شد.
وکلای دادگستری مدافع حقوق بشر که دفاع از متهمین سیاسی و عقیدتی را داوطلبانه و بدون هیچگونه چشمداشتی از موکلین خود می پذیرند، همواره با خطر بازداشت و زندان از طرف جمهوری اسلامی ایران مواجه هستند.

مسئولین جمهوری اسلامی ایران همواره با تهدید و ارعاب و تحمیل محرومیتها و ممنوعیتهای غیر قانونی بر وکلای مدافع حقوق بشر، عملا نشان داده اند که نه احترامی به آزادی و استقلال وکلا قائلند و نه اعتقادی به حق دفاع و دادرسی عادلانه دارند. بویژه آنگاه که افراد ملت را به اتهامات واهی امنیتی و در حقیقت به دلیل فعالیت سیاسی، مدنی و اعتقادی به محکمه می کشانند.

قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران با پرونده سازی های موهوم امنیتی علیه فعالین سیاسی و اجتماعی و حتی علیه دگر اندیشان دینی و مذهبی و با بازداشت وکلای مدافع حقوق این دسته از متهمین علنا از تعهدات بین المللی خود سرباز زده و قوانین مصوب نهادهای قانونگذاری خود را نیز زیرپا می گذارد.
تریبون آزاد وکلا که حمایت از استقلال وکلا، آزادی حق دفاع، دادرسی عادلانه و دفاع از وکلای مدافع حقوق بشر را سرلوحه فعالیت خود قرار داده است باردیگر به مسئولین جمهوری اسلامی ایران هشدار می دهد که دست از اذیت و ازار وکلا بردارد و به حق دفاع و آزادی و استقلال وکلا احترام بگذارد.

استقلال وکلا و آزادی آنان در دفاع از موکلین خود از یک طرف و حق تعیین وکیل مورد اعتماد برای متهمین، برخورداری از حق دفاع و محاکمه در دادگاهی صالح توسط قضاتی بی طرف، مستقل و صالح از دیگر سو، اصول و پایه های اولیه دادرسی عادلانه را بنا می سازند.

تریبون آزاد وکلا بازداشت غیر قانونی محمد رضا فقیهی را محکوم کرده و خواهان آزادی هر چه سریعتر این مدافع حقوق بشر است.

تریبون آزاد وکلا
رونوشت:
کانون بین المللی وکلا
گزارشگر ویژه حقوق بشرسازمان ملل در امور ایران
گزارشگر ویژه استقلال قضات و وکلا
گزارشگر ویژه وضعیت مدافعان حقوق بشر

نظر بدهید

Your email address will not be published.