بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون دستگیری جعفر عظیم زاده و پروین محمدی

بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون دستگیری جعفر عظیم زاده و پروین محمدی
جعفر عظیم زاده و پروین محمدی چهره های سرشناس جنبش کارگری ایران سال های طولانی در دفاع از حقوق و منافع کارگران ایران در برابر تهاجمات و دست درازی های کارفرمایان و همه دم و دستگاه های حاکمیت و مدافعان کارفرمایان و چپاولگران دسترنج های کارگران فعالیت کرده اند و بارها توسط دستگاههای قضایی، امنیتی و انتظامی بازداشت و زیر فشار های روحی و جسمی قرار گرفته اند.

جعفر عظیم زاده که قبلا به خاطر همین فعالیت‌ها به شش سال حبس محکوم شده بود، در اعتراض به امنیتی کردن فعالیت های کارگری و اجتماعی به همراه اسماعیل عبدی از رهبران جنبش معلمان، به دنبال صدور بیانیه مشترکشان در زندان دست به اعتصاب غذا زد و در نتیجه ۶۳ روز اعتصاب غذا، صدمات جسمی از قبیل دچار شدن به زخم معده و ناراحتی قلبی به او وارد آمد و با وجود تحت مداوا بودنش از زمانیکه در نتیجه اعتراضات گسترده داخلی و بین‌المللی از زندان آزاد گردید همچنان از درد صدمات وارده در دوران زندان رنج می برد.

جعفر و پروین از پیگیرترین فعالین کارگری و حامیان و مدافعان اعتراضات کارگری بوده و در جریان اعتصابات و تظاهراتهای خیابانی کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه و گروه ملی فولاد اهواز نقش بسزایی در انعکاس اخبار آنها و جلب حمایتهای داخلی و بین‌المللی برای به ثمر رساندن مبارزاتشان ایفا نمودند.

کارگران، معلمان، دانشجویان، مزدبگیران محروم، کارگران اخراجی و بیکار و همه انسانهای شریف و آزادیخواه!
دستگاه سرکوبگر مدافع کارفرمایان و دزدان و غارت گران به خاطر وحشت از گسترش بیش از پیش جنبش مطالباتی و اعتراضات کارگران در برابر چپاول هست و نیستتان ، به خاطر وحشت از اعتصابات و اعتراضات وسیعی که به دلیل بحران های اقتصادی، ورشکسته شدن و تعطیلی کارخانه ها و مراکز کارگری بزرگ به عبث تنها راه نجات خود را در سرکوب شدید و بازداشت و زندانی کردن فعالین و رهبران جنبشهای اعتراضی از جمله جنبش کارگری یافته اند و
اکنون که فصل تعیین دستمزد فرا رسیده و اتحادیه ازاد کارگران و بخصوص جعفر عظیم زاده و پروین محمدی هر ساله در تجمعات و اقدامات اعتراضی به سطح نازل دستمزدها نقش بسزایی ایفا کرده اند نهادهای امنیتی با دستگیری ایشان قصد دارد تا مانع از اعتراضات ما کارگران برای مطالبه افزایش دستمزدها شود..
سرکوب هر اعتراض و بازداشت فعالین اگر با پاسخ درخور و قدرتمندتر از تاکنون مواجه نگردد، شرایط فلاکتبارتر و وحشتناک تری برای طبقه کارگر و اکثریت مردم رقم خواهند زد.
باید سرکوب هر اعتراض کارگری و اجتماعی و بازداشت هر فعال و رهبر این اعتراضات توسط دستگاه های سرکوبگر را با قدرت با براه انداختن اعتصابات، اعتراضات و تجمعات خیابانی پاسخ داد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران همه تشکلها، نهادها و سازمانهای کارگری و مدافع حقوق انسانی در ایران و در خارج کشور را فرا می خواند تا به بازداشت جعفر عظیم زاده و پروین محمدی اعتراض کرده و خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط آنها شوند.

نظر بدهید

Your email address will not be published.