تداوم بازداشت ناصر رجب، شهروند بهایی در زندان رجایی شهر

تداوم بازداشت ناصر رجب، شهروند بهایی در زندان رجایی شهر
تداوم بازداشت ناصر رجب، شهروند بهایی در زندان رجایی شهر کرج با گذشت ۲۲ روز همچنان ادامه دارد. این شهروند بهایی از بیماری قلبی رنج جدی میبرد و از زمان بازداشت تاکنون از دسترسی به داروهای خود محروم مانده؛ امری که جان او را به خطر انداخته است. آقای رجب در تاریخ ٢۵ آبان ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به یکی از سلولهای انفرادی بازداشتگاه اطلاعات سپاه در زندان رجایی شهر کرج منتقل شده است.

طبق اخبار دریافتی و به نقل از فعالان حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۱۶ آذرماه ۱۳۹۸، با گذشت ۲۲ روز از بازداشت ناصر رجب، شهروند بهایی ساکن کرج همچنان اطلاعی از دلایل بازداشت وی در دست نیست.

علیرغم مراجعه مکرر خانواده رجب مسئولان قضایی و امنیتی کرج از پاسخگویی درباره سرنوشت ایشان سر باز می زنند.

یک منبع نزدیک به خانواده این شهروند بهایی در این خصوص گفت: “آقای رجب تاکنون هیچ پرونده قضایی نداشته و خانواده ایشان با وجود پیگیریهای مکرر اطلاعی از دلایل بازداشت و جزئیات پرونده او ندراند. آقای رجب از زمان بازداشت تا به امروز تنها ۳ تماس بسیار کوتاه با همسر خود داشتند و تنها گفته نگران من نباشید حالم خوب است. خانواده ایشان طی این مدت بارها به زندان رجایی شهر، نهادهای قضایی و امنیتی کرج مراجعه کردند اما مسئولین مربوطه از پاسخگویی به خانواده او امتناع میورزند و در این مدت هیچ ملاقاتی با او نداشتهاند. آقای رجب از زمان بازداشت جهت اخذ اعترافات اجباری به یکی از سلولهای انفرادی اندرزگاه ۸ زندان رجایی شهر کرج مربوط به اطلاعات سپاه به منتقل شده است. این مسئله و سابقه بیماری قلبی ایشان موجب افزایش نگرانی خانواده آقای رجب شده است”.

لازم به ذکر است که بازداشت آقای رجب روز شنبه ٢۵ آبان ماه ۹۸ توسط هفت مامور امنیتی صورت گرفته است. گفته میشود ماموران در زمان بازداشت این شهروند بهایی از ارائه کارت شناسائی و حکم بازداشت و بازرسی منزل خودداری کردهاند. در حالی که که همسر ایشان خانم نغمه رجب اجازه این کار را بدون ارائه حکم بازرسی نداده بودند ماموران اقدام به تفتیش منزل کرده و برخی از وسایل شخصی ایشان از قبیل موبایل و کارت شناسائی وی را ضبط کرده و با خود بردند.

شهروندان بهایی در ایران از آزادیهای مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

نظر بدهید

Your email address will not be published.