جلسه دادگاه فاطمه و محمدحسین سپهری در مشهد برگزار شد

جلسه دادگاه فاطمه و محمدحسین سپهری در مشهد برگزار شد
جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات، فاطمه سپهری و محمدحسین سپهری فعالین مدنی محبوس در زندان مشهد، امروز یکشنبه ۲۹ دی ماه در شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد برگزار شد. این شهروندان از مردادماه امسال در بازداشت بسر میبرند.

محمدحسین آقاسی، وکیل مدافع این شهروندان در این خصوص گفت: “دو نفر دیگر از امضاکنندگان بیانیه ۱۴ نفر در شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد برگزار شد. محمدحسین و فاطمه سپهری با اتهام های سیاسی (امنیتی) ازجمله درخواست استعفاء خامنه‌ای امروز مورد محاکمه قرار گرفتند ولی صدور رای موکول به ارائه لایحه دفاعیه اینحانب در مورد آقایان نوری زاد و خواستار شد”.
روز شنبه ۲۸ دی ماه نیز جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات محمد نوری زاد و هاشم خواستار دیگر متهمین این پرونده در همین شعبه برگزار شده بود.

فاطمه و محمدحسین سپهری مردادماه امسال به همراه شماری دیگر از فعالین مدنی در مقابل محل برگزاری دادگاه تجدید نظر کمال جعفری یزدی، استاد دانشگاه، محبوس در زندان مشهد، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و مدتی بعد به زندان مشهد منتقل شده بودند.

در اواسط مردادماه امسال نامه ای با امضای ۱۴ تن از کنشگران مدنی مبنی بر استعفای خامنه‌ای منتشر شده بود. با انتشار این نامه شماری از امضاکنندگان بازداشت و برخی دیگر نیز تحت فشار قرار گرفتند. هم اکنون محمد نوری زاد، هاشم خواستار، محمد حسین سپهری و فاطمه سپهری از امضاکنندگان این بیانیه در بازداشت بسر میبرند و تعدادی نیز با قرار وثیقه آزاد شدهاند.

گفته میشود ۹ مورد اتهامی از جمله، “توهین به خمینی، توهین به مقدسات، توهین به خامنه‌ای، تشویش اذهان عمومی، همکاری با رسانههای خارجی، شرکت در تجمعات غیرقانونی” علیه این افراد در کیفرخواست صادر شده است.

محمدحسین آقاسی، اواخر آذرماه امسال از ارجاع پرونده ۵ فعال مدنی به دادگاه انقلاب خبر داده بود. به گفته آقای آقاسی برای محمد نوری زاد، عبدالرسول مرتضوی، محمدحسین سپهری، فاطمه سپهری و هاشم خواستار که از امضاکنندگان دو بیانیه درخواست استعفای علی خامنهای هستند، قرار جلب به دادرسی صادر شده است.

در تیرماه امسال حکم ۶ ماه انفصال از خدمت محمد حسین سپهری دبیر درس فیزیک دبیرستانهای مشهد توسط هیات تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری آموزش و پرورش تایید شده بود. هیئت بدوی تخلفات اداری آموزش و پرورش استان خراسان رضوی در تاریخ ۱۹ اسفندماه سال گذشته آقای سپهری را از بابت اتهام “حضور در تحصنهای غیرقانونی، ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری و توهین به خامنه‌ای” به ۶ ماه انفصال از خدمت محکوم کرد.

دلیل صدور این حکم علیه آقای سپهری مشارکت وی در تحصن سراسری معلمان در تاریخ ۲۲ و ۲۳ آبانماه سال گذشته عنوان شده و از آن به عنوان “حضور در تحصن غیرقانونی” یاد شده بود.

نظر بدهید

Your email address will not be published.