عباس واحدیان شاهرودی به دادگاه احضار شد

عباس واحدیان شاهرودی به دادگاه احضار شد
عباس واحدیان شاهرودی، نویسنده و فعال مدنی ساکن مشهد به دادگاه انقلاب این شهر احضار و بر اساس ابلاغیه دریافتی باید امروز در شعبه تعیین شده حاضر شود. وی مهرماه سال گذشته بازداشت و دیماه همان سال با تودیع قرار وثیقه و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شده بود.

طبق اخبار دریافتی، روز شنبه ۲۶ مردادماه ۱۳۹۸، عباس واحدیان شاهرودی، نویسنده و فعال مدنی ساکن مشهد به دادگاه انقلاب احضار شد.

بر اساس ابلاغیه دریافتی، آقای واحدیان شاهرودی باید امروز در شعبه ۹۰۳ دادگاه انقلاب مشهد حاضر شود.
عباس واحدیان شاهرودی، نویسنده و فعال مدنی ساکن مشهد در تاریخ ۱۹ مهرماه ۹۷ توسط نیروهای امنیتی این شهر بازداشت شده بود.

در تاریخ ۳۰ آبانماه ۹۷، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات مطروحه علیه عباس واحدیان شاهرودی در شعبه ۹۰۳ دادگاه انقلاب مشهد برگزار و اتهامات “اقدام علیه امنیت ملی” و “اقدام جهت براندازی نظام” علیه عنوان شده بود

وی نهایتا در تاریخ ۹ دیماه با تودیع قرا وثیقه ۳۵۰ میلیون تومانی و تا پایان مراحل دادرسی از زندان وکیل آباد مشهد آزاد شد.

کتاب “بازگشت چنگیز خان مغول” از جمله آثار منتشر شدهی “عباس واحدیان شاهرودی” است که توسط انتشارات خاتم در مشهد منتشر شده است.

نظر بدهید

Your email address will not be published.