کمال حسن رمضان به بازداشتگاه اطلاعات سپاه منتقل شد

کمال حسن رمضان به بازداشتگاه اطلاعات سپاه منتقل شد
کمال حسن رمضان، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، روز جاری از زندان ارومیه به بازداشتگاه اطلاعات سپاه منتقل شد. این زندانی در شهریورماه سال جاری نیز در پی اعتراض به بازرسی خارج از عرف و توقیف و تخریب وسایل شخصی زندانیان بند سیاسی به مدت یک هفته به مکانی نامعلوم منتقل شده و مورد ضرب و شتم و بدرفتاری قرار گرفته بود.

طبق اخبار دریافتی، امروز پنج شنبه ۱۶ آبان ماه ۹۸، کمال حسن رمضان، زندانی محکوم به اعدام زندان ارومیه به بازداشتگاه اطلاعات سپاه منتقل شد.

یک منبع مطلع گفت: “در پیگیری های صورت گرفته در خصوص انتقال روز جاری آقای حسن رمضان، توسط یکی از مامورین زندان گفته شده که وی به بازداشتگاه اطلاعات سپاه ارومیه منتقل شده است؛ با این حال دلیل انتقال او مشخص نیست”.
کمال حسن رمضان پیش از این نیز در تاریخ ۱۶ شهریورماه، از زندان ارومیه به مکان نامعلومی منتقل شده و در تاریخ ۲۳ شهریورماه در حالی که به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود به زندان ارومیه بازگردانده شد. انتقال آقای حسن رمضان به دلیل اعتراض زندانیان سیاسی این زندان در واکنش به بازرسی خارج از عرف، توقیف و تخریب وسایل شخصی زندانیان بند سیاسی صورت گرفته بود.

کمال حسن رمضان پیشتر نیز در تاریخ ۱۸ خردادماه از بند سیاسی زندان ارومیه به بازداشتگاه اطلاعات ارومیه منتقل و یک هفته بعد به زندان بازگردانده شده بود. پیش از آن هم در تاریخ ۲۲ مردادماه ۹۷، به بازداشتگاه اطلاعات سپاه ارومیه منتقل و به خاطر فعالیت در داخل زندان مورد بازجویی قرار گرفته بود. او نهایتاً پس از ۱۲ روز به بند ۱۲ زندان ارومیه بازگردانده شده بود.

این زندانی همچنین در تاریخ ۱۲ اسفندماه سال گذشته به همراه سه زندانی سیاسی دیگر جهت تشکیل پرونده و تفهیم اتهامهای جدید به شعبه ۱ بازپرسی دادسرای عمومی ارومیه منتقل شده بود. این پرونده با دخالت نهادهای امنیتی به خاطر مشارکت این زندانیان در اعتصابات زندان تشکیل شده بود.

نظر بدهید

Your email address will not be published.