برای یک ایران آزاد
Browsing Tag

اشپیگل

شاگردان مکتب گوبلز در اشپیگل در خدمت آخوندها»: فرید ماهوتچی

اشپیگل درخدمت آخوندهایی که هدف ضربات مجاهدین و مقاومت ایران، در داخل و خارج قرار گرفتند می‌رود؛ ضرباتی که در تظاهرات هواداران مقاومت در پاریس، ورشو و مونیخ برپیکر فرسوده رژیم ولایت فقیه درخارج و فعالیت‌های کانون‌های شورشی، در داخل واردشد؛…
بیشتر بخوانید...

امپراتوری دروغ وارد می‌شود؛ زمینه‌سازی برای ترور

امپراتوری دروغ وقتی وارد یک صحنه سیاسی می‌شود خواه ناخواه در پی اهداف سیاسی‌ست. وقتی خمینی درباره مجاهدین گفت: «منافقین از کفار بدترند»، واضح بود که در زنجیره‌ای از انتشار دروغ می‌خواهد به حذف فیزیکی و معنوی آنها از عرصه سیاسی و اجتماعی…
بیشتر بخوانید...