برای یک ایران آزاد
Browsing Tag

بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

تجمع اعتراضی بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در اعتراض به عدم پرداخت پاداش

تجمع اعتراضی بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در اعتراض به عدم پرداخت پاداش روز چهارشنبه ۱۴ آذر ۹۷ بازنشستگان سال ۹۶ و ۹۷ دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در محیط دانشگاه تجمع کردند و خواستار پرداخت پاداش پایان خدمت ۳۰ ساله خود شدند.…
بیشتر بخوانید...