برای یک ایران آزاد
Browsing Tag

بیماران دیالیزی

بیماران دیالیزی و هزینه‌های پیش‌رو؛ پول‌هایی که خرج سپاه می‌شود

بیماران دیالیزی ناتوان از پرداخت هزینه‌های دیالیز خود هستند. آنها نیاز به دریافت عضو دارند و خرید عضو به معنی داشتن پول است؛ آنکس هم که عضو را می‌فروشد نیازمند پول است؛ و این یعنی چرخه‌ی فقر و فقدان سلامتی، آنهم در غیاب حکومتی که پاسخگو…
بیشتر بخوانید...