برای یک ایران آزاد
Browsing Tag

تصادفات جاده‌ای

کشتار مردم در جاده‌های حکومت خلیفه

کشتار مردم در جاده‌های ایران؛ گوشه‌ای دیگر از وضعیت اسفناکی‌ست که در حاکمیت خلافت اسلامی! بر مردم ایران تحمیل شده است. فریبرز شادان در ایران سلامت و امنیت سرنشین‌های خودروها در اولویت قرار ندارد. به‌خاطر ارجحیت منافع مادی خودروسازان…
بیشتر بخوانید...