برای یک ایران آزاد
Browsing Tag

حسین میرداماد

رژیم غرق در بحران و قیامی در راه: گفتگو با حسین میرداماد

رژیم غرق در بحران و قیامی در راه، همراه با افزایش دامنه اعتراضات اجتماعی، در صحنه های مختلف و اقشار مختلف جامعه میباشد.درشرایط کنونی هرروز شاهد بارزشدن هرچه بیشتر ناتوانی و دربن بست بودن نظام آخوندی درحل ساده ترین و ابتدایی ترین خواسته های…
بیشتر بخوانید...

دوران آماده باش برای قیام و سرنگونی رژیم : گفتگو با حسین میرداماد

آماده باش برای قیام دراین شرایط ضروری ترین ومبرمترین وظیفه هر ایرانی وطن پرست میباشد.شرایطی که شاهد اوجگیری اعتراضات اجتماعی و مقابله با اقدامات سرکوبگرانه رژیم، توسط مردم و بخصوص جوانان در شهرهای مختلف کشور بودیم. چرا اعتراضات اوج میگیرد؟…
بیشتر بخوانید...

خشم فزاینده مردم :گفتگو با حسین میرداماد

خشم فراینده مردم در درگیریهای متعدد مردم با نیروهای سرکوبگر رژیم در شهرهای مختلف کشور را شاهد بودیم. علت افزایش این درگیرهای چیست و چه روندی را طی می‌کند؟ آیا رژیم ایران قادر به مهار این درگیریها هست یا نه؟ آقای حسین میرداماد درگفتگویی با…
بیشتر بخوانید...

آیا سرکوب می تواند خامنه‌ای را از سرنگونی نجات دهد؟ گفتگو با حسین میرداماد

سرنگونی خامنه‌ای درمسیری قرار گرفته و او دنبال راه نجات است و با انتصاب آخوند جلاد حسین طائب به سمت رئیس سازمان اطلاعات سپاه شاید فکرمیکند برایش راه نجاتی است؟این انتصاب چه ویژگی‌ای دارد و چه ارتباطی با سایر مهره چینی‌های خامنه‌ای در ماههای…
بیشتر بخوانید...

پیام عقب نشینی از سهمیه بندی بنزین چیست؟:گفتگو با حسین میرداماد

سهمیه بندی بنزین ؛ وعقب نشینی آن بدنبال طرح گران شدن بنزین صورت گرفت چراکه به یکی از مهمترین موضوعات سیاسی و اقتصادی اجتماعی در جامعه تبدیل شده بود.سئوالاتی دراین رابطه مطرح  است ؛ چرا نظام آخوندی آن را اعلام  کرد  ولی قبل ازاجرا عقب نشینی…
بیشتر بخوانید...