برای یک ایران آزاد
Browsing Tag

دیگران و مجاهدین خلق

دیگران و مجاهدین خلق، پرسشی از دیگران

دیگران و مجاهدین خلق ، پرسشی از دیگران، عنوان مطلبی از رحمت‌الله ترابی است که در خبرنامه گویا درج شده و این مطلب کامل درزیر آورده می‌شود.  اینکه رژیم شکنجه گران و جلادان جمهوری اسلامی مجاهدین خلق را دشمن اصلی خود بداند و به هر طریق و…
بیشتر بخوانید...