برای یک ایران آزاد
Browsing Tag

روحانی

نتایج انتخابات میاندوره ای آمریکا، شکست شرط‌بندی‌های نظام : گفتگو با علیرضا جعفرزاده

‌ انتخابات میان‌دوره‌یی آمریکا، با پیروزی دموکرات‌ها در کنگره، و جمهوریخواهان در سنای آمریکا پایان یافت. رژیم هم امید زیادی به این انتخابات بسته بود، و روزهای قبل از برگزاری این انتخابات، در تبلیغات این طور وانمود می‌کرد که، در نتیجه این…
بیشتر بخوانید...

تحریم ها و جنگ قدرت ،آثار استمرار قیام مردم ایران : گفتگو با علیرضا معدنچی

تحریم ها و جنگ قدرت، درحکومت ولایت فقیه از آثار  اعتصاب،  اعتراضات و استمرار قیام مردم ایران است که با ورود عوامل بیرونی مانند تحریم ها و شرایط بین المللی فضای مناسبی برای مردم فراهم میکند . بدلیل عدم توانایی برای پاسخگویی نظام حاکم درچنین…
بیشتر بخوانید...

فروپاشی نظام‌های دیکتاتوری؛ سخنرانی روحانی در مجلس و صداهای لرزان

فروپاشی نظامهای دیکتاتوری به گفته کارشناسان علوم سیاسی اولین نشانه خود را در هزیمت و شکست بروکراتهایی هویدا می‌کند که بعنوان اندامها و ابزارهای هدایت کننده ماشین دیکتاتوری عمل می کنند. بیشک آثار این هزیمت در گام بعدی با شدت گرفتن اعتراض های…
بیشتر بخوانید...

احکام سنگین زندان علیه هواداران مجاهدین نشانه قدرت یا ضعف !درگفتگو با علیرضامعدنچی

احکام سنگین زندان علیه هواداران مجاهدین به جرم شعار نویسی توسط رئیس دادگستری رژیم در کهکیلویه و بویر احمد در رسانه ها منتشر شد که متعاقب آن سازمان مجاهدین خلق ایران اطلاعیه ای دربارة این دستگیریها و اهداف رژیم در این باره منتشر کرد، همچنین…
بیشتر بخوانید...

روحانی رئیس جمهور رژیم در نیویورک، با کارنامه‌ای از اعدام و بحرانها :گفتگو با پرویز خزایی

روحانی  رئیس جمهور رژیم در نیویورک، روز سوم مهر همزمان با سخنرانی روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل؛ ایرانیان آزاده و هواداران مقاومت ایران تظاهراتی را در مقابل سازمان ملل برگزار کردند و بحضور رئیس جمهور بانکدار مرکزی دولتی تروریسم در سازمان…
بیشتر بخوانید...

خامنه ای، پیشرفت یا از هم گسیختگی اقتصادی! گفتگو باحسین میرداماد۱۹ شهریور ۹۷

خامنه ای، پیشرفت یا از هم گسیختگی اقتصادی! خامنه ای ادعای پیشرفت اقتصادی میکند اما واقعیت همان چیزی است که مردم را روزانه به کف خیابان میکشاند ونسبت به وضعیت بسیار خراب معیشتی معترض هستند. بحث امروز در مورد نگاهی به وضعیت اقتصاد درشرایط…
بیشتر بخوانید...

قیام چیست؟ و چگونه محقق می‌شود؟و پیشروترین اقشار درقیام؟ :گفتگو با سید رحیم موسوی

قیام چیست ؟ برنامه‌های گذشته از تعریف کانون شورشی شروع شد، وبه کلیاتی در مورد استراتژی‌ و راهبردهای مختلف در انقلابات پیروز قرن بیستم پرداخته شد واینکه هر استراتژی متناسب با شرایط همان کشورهست و نمیشود یک الگو را برای کشورهای دیگر تعمیم…
بیشتر بخوانید...

قتل عام ده شهریور ۹۲ چرا؟ گفتگو با دکتر جواد احمدی ازشاهدین قتل عام اشرف

قتل عام ده شهریور ۹۲چرا؟ این روز یاد آور داستان مجاهدان پاکبازی است که با دستان خالی در برابر قاتلان حرفه‌یی و اجیرشدة نیروی تروریستی قدس با نظارت مستقیم قاسم سلیمان که در آن روز برای فرماندهی این جنایت در عراق بسر می‌برد و با هدف قتل‌عام…
بیشتر بخوانید...

روحانی در مجلس؛ از بحران اقتدار تا سرانجام وحدت

روحانی در مجلس حاضر شد تا به پرسش‌های اعضای مجلس پاسخ بدهد. اکثریت اعضای مجلس از بیشتر پاسخ‌های روحانی قانع نشدند. آنچه در درون نظام در حال وقوع است از جمله خود را در این کشمکش نشان می‌دهد. نظام در بحران اقتدار گرفتار آمده و برای آنکه به…
بیشتر بخوانید...

۱۵۰مفسد اقتصادی دستگیر شدند خامنه ای: فساد سیستمی نیست،.گفتگو با حسین میرداماد

۱۵۰ مفسد اقتصادی دستگیرشدند اما خامنه ای میگوید:فساد سیستمی نیست، فسادی که تمام ارگانهای حکومتی را در برگرفته ولی خامنه ای آن را سیستمی نمیداند .آیا این حرف خامنه ای واقعی است؟ چرا در همان سخنرانی وقتی آدمهای خودش شعار دادند که مفسد اقتصادی…
بیشتر بخوانید...