برای یک ایران آزاد
Browsing Tag

زن مبارز ایرانی

زن مبارز ایرانی و ستم مضاعف علیه زنان در نظام آخوندی چرا ؟

زن مبارز ایرانی و ستم مضاعف علیه زنان در نظام آخوندی از ماهیت زن ستیز آن ناشی می‌شود. اولین نمود گسترش بساط سرکوب در جامعه توسط خمینی، حجاب اجباری او بود. زنان نه تنها حق آزادی و پوشش اختیاری را از دست دادند بلکه با تصویب قانون اساسی نظام…
بیشتر بخوانید...