برچسب: شاه در رفت

 • چرا باید فرار شاه از ایران را گرامی داشت؟!

  چرا باید فرار شاه از ایران را گرامی داشت؟!

  ۲۶دی ۵۷ روزی که محمدرضا شاه از ایران گریخت! چرا باید فرار شاه از ایران را گرامیداشت در حالیکه چهل ‌و چهار سال از فرار او از ایران می‌گذرد؟  ۲۶دیماه۱۳۵۷روزی که استبداد سلطنتی فرو ریخت و یکی از مهمترین وقایع تاریخ ایران رقم خورد.  چرا که با سرنگونی دیکتاتوری سلطنتی انرژی عظیم اجتماعی که ۵۷ […]

 • ۲۶دی۵۷ روز شیرینی که خمینی به کام ملت ایران تلخ کرد

  ۲۶دی۵۷ روز شیرینی که خمینی به کام ملت ایران تلخ کرد

  از روز ۱۶ آبان سال ۱۳۵۷ که آخرین شاه ایران در رادیو حاضر شد و اعلام نمود که صدای انقلابتان را شنیدم، فقط ۷۰روز گذشت تا به روز ۲۶دی‌ماه ۵۷ رسیدیم. روزی که ملت ایران با شور و شوقی تاریخی به خیابان‌ها آمده و این واقعه را جشن گرفتند. جمله «شاه رفت» بالاترین پیام پیروزی […]

 • شاه در رفت خاطره‌ای از۲۶ دی و عبرت دیگر

  شاه در رفت خاطره‌ای از۲۶ دی و عبرت دیگر

  شاه در رفت خاطره‌ای از۲۶ دی و عبرت دیگر هان ای دل عبرت بین از دیده عبر کن هان         ایوان مدائن را آیینه عبرت دان بعد از ظهر ۲۶ دیماه سال ۵۷ بود که با یک مینی بوس مسافرکش از میدان ولی عصر بسمت شمیران میرفتم، از جلوی ساختمان خبرگزاری مسافری سوار شد گفت « […]