برای یک ایران آزاد
Browsing Tag

شینزو آبه

تشتت در مواضع رژیم در رابطه با سفر « شینزو آبه» به ایران!

سفر « شینزو آبه» به ایران و رویکرد متفاوت باندهای حکومت آخوندی ؛ یکی آن را محکوم به شکست ودیگری به نتایج آن چشم دوخته است. سفر « شینزو آبه» به ایران با رویکرد کاملاً متفاوت باندهای رژیم همراه است. باند خامنه‌ای، این سفر را مانند سفر وزیر…
بیشتر بخوانید...