برای یک ایران آزاد
Browsing Tag

صنایع خودروسازی

صنعت خودروسازی آب می‌رود؛ نگاهی به سرنوشت دومین صنعت کشور

صنعت خودروسازی در حال آب رفتن است. این صنعت که روزگاری از جمله اسبابی بود که نمای «شهری شدن» و شاید «مدرن شدن» را از جامعه ایران به جهان عرضه می‌کرد؛ اکنون به نظر می‌رسد به تدریج رمق خود را از دست می‌دهد. تا آنجایی که به بقای این صنعت تا…
بیشتر بخوانید...

کشتار مردم در جاده‌های حکومت خلیفه

کشتار مردم در جاده‌های ایران؛ گوشه‌ای دیگر از وضعیت اسفناکی‌ست که در حاکمیت خلافت اسلامی! بر مردم ایران تحمیل شده است. فریبرز شادان در ایران سلامت و امنیت سرنشین‌های خودروها در اولویت قرار ندارد. به‌خاطر ارجحیت منافع مادی خودروسازان…
بیشتر بخوانید...