برای یک ایران آزاد
Browsing Tag

صوفی سعیدی

ایران.. بحران با آمریکا، مذاکره یا رویارویی: گفتگوبا صوفی سعیدی

مذاکره یا رویارویی ، موضوعی است که در روزهای اخیر رژیم برای کاهش فشار تحریم‌ها، به شدت در تلاش و تکاپواست. ازجمله آخرین تحولات مربوط به مواضع رژیم، آمریکا و فرانسه میباشد. درهمین رابطه خانم صوفی سعیدی، دکترای اموربین‌الملل، درگفتگویی با…
بیشتر بخوانید...

آیا نگاه به شرق یک گزینه در برابر تحریم‌هاست؟: گفتگو با خانم صوفی سعیدی

نگاه به شرق گزینه‌ای که حکومت آخوندی دربرابر فشار تحریم ازجانب آمریکا به آن روی آورده و مدعی است که ازاین طریق می‌تواند تحریم‌ها را دور بزند. چنین سیاستی چه تاثیری بر تعادل سیاسی – اقتصادی دارد و می‌تواند مؤثر باشد. در چند ماه اخیر، شاهد…
بیشتر بخوانید...