برای یک ایران آزاد
Browsing Tag

فرار مغزها

فرار مغزها از ایران چرا؟ :گفتگو با مسعود امیرپناهی

فرار مغزها از ایران یکی از فجایع حاکمیت ننگین آخوندهاست. هر روز و هر ماه و هر سال که به عمر این رژیم اضافه می‌شود، عمق این فاجعه نیز بیشتر می‌شود. عوامل اصلی فرار مغزها و ابعاد این فاجعه و ضرر و زیان مادی و معنوی که از این ناحیه متوجه…
بیشتر بخوانید...