برای یک ایران آزاد
Browsing Tag

فضای مجازی

هراس آخوندها از فضای مجازی برای چیست؟فردین ماهوتچیان

فضای مجازی که تبادل اطلاعات آزاد را برای همگان فراهم کرده درمقابل؛ آخوندهای حاکم را سراسیمه کرده. بطوریکه روزانه، سران یا مهره‌ها و کارشناسان سایبری حکومتی، به صحنه آمده و از خطر و تهدید فضای مجازی، برای امنیت رژیم، آه و ناله سر می‌دهند.…
بیشتر بخوانید...

اعتراف روحانی به شکست سیاست فیلترینگ: شهریار کیامنش

شکست سیاست فیلترینگ به اعتراف روحانی موضوعی است که درشبکه های اجتماعی مورد بحث قرارگرفته است. آخوند روحانی روز اول بهمن دردیدار با وزیر، معاونین و مدیران وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات گفت که:‌ «امروز زندگی همه مردم جهان، در بستر فضای…
بیشتر بخوانید...