برچسب: قهرمان ملی قیام

  • تری فاکس در کاروان امید زنده است!

    تری فاکس در کاروان امید زنده است!

    نگاهی به سرگذشت یک قهرمان جهانی کتاب تاریخ هر کشور نام افراد مشهور زیادی را در خود دارد، مشهور به دلایل مختلف. در میان این اسامی، آنهایی مشهورتر و به‌یادماندنی‌تر هستند که قلب ملت خود و چه بسا قلب مردمان سرزمین‌های دیگر  را تسخیر کرده‌اند. آنها، با فداکاری، با پاشیدن بذر امید، با بر پایی […]

  • اعدام نوید افکاری؛ جبهه بندی بین شقاوت و انسانیت

    اعدام نوید افکاری؛ جبهه بندی بین شقاوت و انسانیت

    اعدام نوید افکاری؛ جبهه بندی بین شقاوت و انسانیت را روش‌تر کرد: اعدام قهرمان ملی قیام، نوید افکاری در ۲۲ شهریور ۹۹ یک باره در صدر خبرهای ایران  قرار گرفت. واکنش ایران و جهان به این اعدام شقاوت بار، خشم آلود،شورشی و همراه با شگفتی بود. ابتدا میلیونها ایرانی در فضای مجازی این خبر را […]