برای یک ایران آزاد
Browsing Tag

مالباختگان

تجمع اعتراضی حواله داران مالباخته ایران خودرو مقابل وزارت صنعت در تهران

 تجمع اعتراضی حواله داران مالباخته ایران خودرو مقابل وزارت صنعت در تهران تعدادی ازحواله داران مالباخته ایران خودرو امروز ۲۶دی ۹۷ در مقابل وزارت صنعت و معدن و تجارت تهران اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند. مالباختگان می‌گویند خودرو سازها…
بیشتر بخوانید...

تجمع اعتراضی مالباختگان پروژه گردشگری پدیده در مقابل استانداری خراسان رضوی

تجمع اعتراضی مالباختگان پروژه گردشگری پدیده در مقابل استانداری خراسان رضوی روز پنجشنبه ۲۰ دی ۹۷ جمعی از مالباختگان پروژه گردشگری پدیده در اعتراض به غارت دارایی شان در مقابل استانداری خراسان رضوی در مشهد تجمع اعتراضی برگزار کردند.…
بیشتر بخوانید...

تجمع اعتراضی مالباختگان موسسه کاسپین رشت در اعتراض به غارت اموال‌شان

تجمع اعتراضی مالباختگان موسسه کاسپین رشت در اعتراض به غارت اموال‌شان روز سه شنبه ۱۸ دی ۹۷ مالباختگان موسسه کاسپین رشت در اعتراض به غارت اموال و دارایی‌شان توسط موسسه کاسپین، در مقابل دفتر این موسسه تجمع اعتراضی برگزار کردند. مالباختگان…
بیشتر بخوانید...

تجمع اعتراضی مالباختگان مسکن هواپیمایی شیده در مقابل قوه قضاییه

تجمع اعتراضی مالباختگان مسکن هواپیمایی شیده در مقابل قوه قضاییه مالباختگان پروژه های مسکن هواپیمایی شیده دوشنبه ۱۰ دی ۹۷ در  مقابل دادگاه ورشکستگی قوه قضایی تجمع اعتراضی برگزار کردند. مالباختگان پروژه‌های مسکن هواپیمایی شیده دوشنبه هفته…
بیشتر بخوانید...

تجمع اعتراضی مالباختگان موسسه کاسپین رشت مقابل شعبه سر پرستی

تجمع اعتراضی مالباختگان  موسسه کاسپین رشت مقابل شعبه سر پرستی روز سه شنبه ۱۱ دی ۹۷ مالباختگان موسسه کاسپین رشت بار دیگر در مقابل شعبه سرپرستی تجمع اعتراضی برگزار کردند. مالباختگان موسسه کاسپین  رشت شعار می‌دادند: شعار هر ایرانی مرگ بر…
بیشتر بخوانید...

تجمع اعتراضی مالباختگان کاسپین پارس آباد مغان  و موسسه کاسپین مقابل بانک مرکزی

تجمع اعتراضی مالباختگان کاسپین پارس آباد مغان  و موسسه کاسپین مقابل بانک مرکزی روز دوشنبه سوم دیماه ۹۷ مالباختگان موسسه کاسپین وابسته به سپاه پاسداران در اعتراض به غارت دارایی شان در مقابل بانک مرکزی تجمع اعتراضی برگزار کردند. همچنین…
بیشتر بخوانید...

تجمع اعتراضی مالباختگان موسسه کاسپین کرمان در اعتراض به پس ندادن اموالشان

تجمع اعتراضی مالباختگان موسسه کاسپین کرمان در اعتراض به پس ندادن اموالشان روز پنجشنبه ۲۹ آذر ۹۷ مالباختگان موسسه کاسپین کرمان در اعتراض به غارت پول و سپرده‌هایشان در شعبه این موسسه در کرمان تجمع اعتراضی برگزار کردند. روز پنجشنبه ۲۲ آذر…
بیشتر بخوانید...

تجمع اعتراضی مالباختگان موسسه کاسپین تهران در مقابل دادسرای جرائم پولی و بانکی

تجمع اعتراضی مالباختگان موسسه کاسپین تهران در مقابل دادسرای جرائم پولی بانکیروز یکشنبه ۲۵ آذر ۹۷ مالباختگان موسسه کاسپین در مقابل دادسرای جرائم پولی و بانکی در تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند. مالباختگان موسسه کاسپین در مقابل دادسرای
بیشتر بخوانید...

تجمع اعتراضی مالباختگان کاسپین کرمان در اعتراض به برنگرداندن اموالشان

تجمع اعتراضی مالباختگان کاسپین کرمان در اعتراض به برنگرداندن اموالشان روز پنجشنبه ۲۲ آذر ۹۷ مالباختگان موسسه کاسپین کرمان در مقابل شعبه این موسسه در کرمان تجمع اعتراضی برگزار کردند. مالباختگان موسسه کاسپین کرمان شعار می‌دادند: ایرانی…
بیشتر بخوانید...

تجمع اعتراضی مالباختگان کاسپین در مقابل دادسرای عمومی و انقلاب در اعتراض به غارت اموالشان

تجمع اعتراضی مالباختگان کاسپین در مقابل دادسرای عمومی و انقلاب در اعتراض به غارت اموالشان روز سه‌شنبه ۲۰ آذر ۹۷، جمعی از مالباختگان موسسه کاسپین نسبت به برآورده ‌نشدن مطالبات‌شان، مقابل دادسرای عمومی و انقلاب تهران، اقدام به برگزاری تجمع…
بیشتر بخوانید...