برای یک ایران آزاد
Browsing Tag

ماهواره

ماهواره «پیام»؛ پیام فقر بیشتر مردم

ماهواره «پیام» نظام پس تبلیغات بسیار زیاد که برای آن صورت گرفت به سرانجام نرسید. واقعیت اما آزمایش موشکی نظام بود که از سرمایه‌های مردم ایران صورت گرفت. فریبرز شادان کشوری که مردمش گرسنه، گرد و غبار فقر بر روی همه خانه ها‌ی آن نشسته،…
بیشتر بخوانید...