برای یک ایران آزاد
Browsing Tag

ماه رمضان

رمضان ماه «مبارک»

«مبارک» کلمه شناخته‌شده‌ای در نزد همگان است ولی شاید نگاهی به ریشه این کلمه و مترادفهای آن در فهم بیشتر ماه رمضان ما را یاری کند. ریشه کلمه «مبارک» از برکت است؛ کلمه‌ای که در زبان عربی همه حرکتهای آن فتحه باشد جریان مستمری را در زمان حال…
بیشتر بخوانید...