برای یک ایران آزاد
Browsing Tag

مجاهدین

چهل سال نقض حقوق بشردرحاکمیت آخوندی : بهزاد صفاری

چهل سال نقض حقوق بشردرحاکمیت آخوندی که  بدستورخمینی از همان ماههای اول با سرکوب زنان با شعار یا روسری یا توسری شروع شد . با راه اندازی دسته های چماقداری به سرکوب آزادی ها پرداخت که به دستگیری‌ ؛ شکنجه در زندان‌ها، و اعدام‌ها تا قتل عام…
بیشتر بخوانید...

مرجان از رویش ناگریز جوانه ها و چهل سال دیکتاتوری میگوید

رویش ناگزیر جوانه ها از مرجان ؛ هنرمند فعال و از یاران صميمي مقاومت هست، مرجان طی گفتگویی با تلویزیون ایران آزادی از چگونه وارد سینما و همینطور خواننده شدندمیگویند ؛همچنین چراوچگونه هوادارسازمان مجاهدین شدند.درچهل سالی که گذشت حاکمیت آخوندی…
بیشتر بخوانید...

جوانان نسل انقلاب و ۴۰ سال حاکمیت دیکتاتوری آخوندی: مجتبی شادباش و عباس بزرگانفرد

جوانان نسل انقلاب دراین ایام به این می‌اندیشند که : در این ۴۰ سال ؛ حاکمیت خمینی با نسل جوان چه کرد؟، این نسل بی باک در مقابل خمینی چطور ایستاد؟ و همچنان نسل‌های پی‌درپی، چطور این راه را تا امروز ادامه دادند . درهمین رابطه آقایان مجتبی…
بیشتر بخوانید...

۴۰سال مقاومت و دیپلماسی پیروز درنبرد با دیکتاتوری حاکم برایران: علیرضا جعفرزاده

۴۰سال مقاومت و دیپلماسی پیروز درنبرد نابرابربا دیکتاتوری حاکم برایران چگونه به این نقطه رسید ؟ تاریخچه این دیپلماسی چیست ؟؛ نقش دیپلماسی درپیشبرد اهداف مقاومت ایران چی بوده است ؟ دیپلماسی مقاومت چه نقشی درانتقال مجاهدین از عراق به آلبانی…
بیشتر بخوانید...

۴۰سال مقاومت در برابر هیولای استبداد:جوادبرومند

۴۰سال مقاومت در برابر حاکمیت آخوندها، از کی و چگونه شروع شد؟ و چه مراحلی را پشت سر گذاشت؟ مرحله فاز سیاسی و سی خرداد و تحولات بعد از آن که به فاز نظامی معروف است چی بود؟ چرا مجاهدین به عراق رفتندو ارتش آزادیبخش تشکیل دادند؟ عملیات فروغ…
بیشتر بخوانید...

استمرار قیام مردم و رعشه سرنگونی درچهلمین سال حاکمیت آخوندها: فریدون سلیمی

استمرار قیام مردم ورعشه سرنگونی درچهلمین سال حکومت آخوندها هستیم که ارمغانی جزجنایت ؛ فساد و غارت برای مردم نیاوردند. هرچند مقاومت ایران با ایستادگی ؛  مقاومت و سرخم نکردن در برابر استبداد برای بدست آوردن حق آزادی لحظه‌ای آرام نبوده و بخصوص…
بیشتر بخوانید...

فروپاشی رژیم ونگرانی ازمردم وکانونهای شورشی:علیرضا معدنچی

فروپاشی رژیم آیا واقعی است ؟ چنین اتقاقی خواهد افتاد؟ چرا خامنه ای نسبت به شرایط حساس هشدارمیدهد واز اینکه سال ۲۰۱۹ آمده ولی سرنگون نشده و ابراز خوشحالی میکند ؟ نقش  و وظیفه مردم بپاخاسته وکانونهای شورشی دراین شرایط چیست؟درهمین رابطه آقای…
بیشتر بخوانید...

آیا سرنگونی رژیم در دسترس است؟ راه حل سرنگونی کدام است ؟گفتگو با احسان امین الرعایا

آیا سرنگونی رژیم در دسترس است؟ و اگر هست، چرا؟این سئوالی است که این روزها مورد بحث قرار میگیرد . درهمین رابطه آقای احسان امین الرعایا طی گفتگویی با شبکه تصویری سیمای ایران آزادی به آن پرداخته وبه سئوالات پاسخ میدهداحسان امین الرعایا:  قبل…
بیشتر بخوانید...

هنرمند، ای خلق بپاخاسته مردانه بجگید گفتگو با امیرآرام

هنرمند ، همیشه برای مردم است و درکنارمردم قرارمیگیرد ، درمقابل ظلم می ایستد، مبارزه می کند ، با درد جامعه آشناست و با شعر و آهنگش به جامعه  پیام می‌دهد.شبکه تصویری ایران آزادی گفتگویی با آقای امیر آرام از هنرمندان مقاومت وعضو شورای ملی…
بیشتر بخوانید...

تحریم ها ی دور دوم و چالشهای فراروی رژیم ورود به فاز سقوط نظام :گفتگو با علی صفوی

تحریم های دور دوم که روز سیزدهم آبان اجرایی میشود رژیم را وارد چالشهای جدی تر از همیشه می کند. چرا که در داخل  میهن با سیل اعتراض و اعتصاب مردم بپاخاسته، که حق به یغما رفته شان را، از این رژیم غارتگر طلب میکنند و قیامی که ازدیماه ۹۶ شروع…
بیشتر بخوانید...