برای یک ایران آزاد
Browsing Tag

مجاهد خلق

بانک خونبهای آزادی

بانک خونبهای آزادی، سرمایه و گنجینه بزرگ ملت ایران به سوی آزادی است، عظیم ترین بانک با قدمت ۱۲۰ سال پس انداز برای آزادی است، منشاء امید و حساب پس انداز کانونهای شورشی و ارتش آزادی برای رساندن مردم ایران به سرمقصد آزادی است. ساعت ۰۸۰۰ صبح…
بیشتر بخوانید...