برای یک ایران آزاد
Browsing Tag

نه تومانی و نه من

ماجرای نه تومانی و نه من : گفتگو با علیرضا معدنچی

ماجرای نه تومانی و نه من ، برداشتی از مطلب سعید حجاریان از شکنجه گران دهه ۶۰ که لباس اصلاح طلبی پوشیده و  از او به عنوان تئوریسین اصلاح طلب  نام میبرند میباشد. در رسانه های حکومتی د، اخیرا  مهره‌ها و کارگزاران رژیم نسبت به آینده حکومت…
بیشتر بخوانید...