برای یک ایران آزاد
Browsing Tag

هادی خامنه‌ای

سرکوب زنان آزاده یا اباحه گری؛ درباره سخنرانی هادی خامنه‌ای

سرکوب زنان آزاده؛ کسب و کار نظام ولایت فقیه است؛ به این ترتیب این نظام تمرکز سرکوب را بر نیمی از جامعه قرار می‌دهد تا همه جامعه را مسحور طلسم قدرت خود کند؛ طلسمی که از همان نقطه‌ی زنان شکسته خواهد شد. فریبرز شادان درفرهنگ آخوندی،…
بیشتر بخوانید...