برای یک ایران آزاد
Browsing Tag

پروانه معدنچی

شعله های سرکش در زندانهای دهه۶۰:گفتگو با پروانه معدنچی

زندانهای دهه۶۰ بطور خاص درماههای مرداد و شهریور، در تاریخ معاصر میهن ما از یک طرف یادآور حدشکنی جنایت توسط خمینی جلاد و  از طرف دیگر یادآور مقاومت و ایستادگی نسلی است که حاضر نشد به استبداد مذهبی تن بدهد، مقابل تحمیلات او ایستاد و در این…
بیشتر بخوانید...