برای یک ایران آزاد
Browsing Tag

چهل سال دیکتاتوری

زمان پایان دادن به ۴۰سال تروریسم رژیم :گفتگو با پرویز خزایی

۴۰سال تروریسم  حاکمیت ولایت فقیه برجامعه ایران ؛ با نابودی مناسبات اجتماعی و اقتصاد که منجر به زیر خط فقر بردن اکثریت عظیم جامعه وتمامی زیرساخت های کشور همراه بوده است .اکنون باتوجه به ادامه تنشها بین حاکمیت آخوندی و آمریکا سئوال مطرح این…
بیشتر بخوانید...

مرجان از رویش ناگریز جوانه ها و چهل سال دیکتاتوری میگوید

رویش ناگزیر جوانه ها از مرجان ؛ هنرمند فعال و از یاران صميمي مقاومت هست، مرجان طی گفتگویی با تلویزیون ایران آزادی از چگونه وارد سینما و همینطور خواننده شدندمیگویند ؛همچنین چراوچگونه هوادارسازمان مجاهدین شدند.درچهل سالی که گذشت حاکمیت آخوندی…
بیشتر بخوانید...