برای یک ایران آزاد
Browsing Tag

کارگران راه آهن

اعتصاب کارگران راه آهن ایستگاه احمدآباد تزرج کهه سیرجان در اعتراض به حقوق معوقه

اعتصاب کارگران راه آهن ایستگاه احمدآباد تزرج کهه سیرجان در اعتراض به حقوق معوقه کارگران راه آهن ایستگاه احمدآباد تزرج کهه سیرجان روز پنجشنبه ۲ اسفند ۹۷ در اعتراض به پرداخت نشدن چندماه حقوق و مزایا دست به اعتصاب زدند. کارگران اعتصابی دست…
بیشتر بخوانید...