برای یک ایران آزاد
Browsing Tag

کارگران فصلی

کارگران فصلی و غیردائم در حاکمیت آخوندی از مزایای بیمه بیکاری محرومند!؟

کارگران فصلی و غیردائم ، درحاکمیت آخوندی علیرغم اینکه سهم ۳ درصد صندوق بیمه بیکاری از سوی کارفرمایانشان پرداخت میشود اما از مزایای این قانون بی بهره اند.چراکه طبق قانون «ضدکارگری»‌ تنها کسی می تواند از بیمه بیکاری استفاده کند که بدون میل و…
بیشتر بخوانید...