برای یک ایران آزاد
Browsing Tag

کودک همسری

زنان و فشارهای مضاعف در زندان؛کودکی گم شده در کودک همسری

زنان و فشارهای مضاعف بر آنان صرفا در زندان یا در کودکی گم شده شان در کودک همسری و ... نیست؛ وسعت رنج آنها که از دیدگاه متحجر و قرون وسطایی نظام ولایت فقیه نشأت می‌گیرد، بسا فراتر است. امید کوهنورد بعد از ۱۰ ماه همچنان از انتقال آتنا…
بیشتر بخوانید...

مشکلات زنان ایران در نظام ولایت فقیه؛ از شکاف جنسیتی تا کودک همسری

مشکلات زنان ایران در نظام ولایت فقیه و آمارهای حکومتی و بین المللی، نشانی از عمق رذالت و پوسیدگی این ایدئولوژی کثیف و استثماری است که فرهنگ و تمدن ایران و ایرانی را به قهقرا برده است. امید کوهنورد ایران در پایین جدول برابری جنسیتی…
بیشتر بخوانید...